Contact

Loonbedrijf Lageveen
De Jister 9
8806 KZ Achlum

Tel: 06 24 93 52 19
Fax: 0517 64 24 77


www.lageveenachlum.nl
Bemesting

Voor de mestaanwending beschikken wij over 3 verschillende systemen:

Breedstrooien:

Vaste mest kunnen wij verspreiden met een Strautmann breedstrooier (9 ton), uitgevoerd met 4 verticale walsen voor een zeer fijn strooibeeld.
Voor het strooien langs watergangen is een kantstrooier gemonteerd. Dit voorkomt dat mest in het oppervlaktewater terecht komt.
 

Tevens kunnen wij ook met behulp van een doseerklep ook andere producten strooien, zoals gips, compost, enzovoort

 Sleepslang:

Drijfmest kan ook met behulp van een sleepslangbemester aangewend worden.
Met dit systeem kunnen wij uw percelen in een korte tijd goed bemesten. Vooral in natte omstandigheden in het voorjaar, kan het sleepslang systeem uitkomst bieden.
Om mest te injecteren beschikken wij over een Schouten-bemester van 12 m¹ breed, met een trekker met extra brede banden. 
Voor de juiste mestverdeling is de bemester uitgevoerd met GPS en afsluitbaar in secties, waardoor bij overlapping, greppel of watergang de buitenste secties kunnen worden afgesloten. De trekker met bemester is uitgevoerd met buffervat en slangenhaspel. Het buffervat wordt gebruikt om op de kopeinden van het land de mest in op te slaan. Zo wordt op het kopeind van het land geen mest geknoeid en wordt voldaan aan de wettellijke eisen. 

De trekker met slangenhaspels is uitgevoerd met breden banden, de totale lengte aan slang is 2.000 m¹.

De trekker met pomp is uitgevoerd met een 8" turbovuller hierdoor kan de mest snel worden verpompt, voor de registratie is de pomp uitgerust met 2 debietmeters. 

 Zode- en bouwlandbemesten

Drijfmest kunnen wij aanwenden met behulp van een Veenhuis bemester tank HDG 14.000L¹, enkelas. Voor een lage bodemdruk is deze tank uitgevoerd met hondegang in combinatie met Michelin 1050/50 R 32 T MEGAXBIB banden.
De tank wordt gevuld door middel van een zuigarm met een (door Veenhuis nieuw ontwikkelde) centrifugaal pomp in de zuigarm gecombineerd met een 8” putslang. Hierdoor wordt de vultijd aanzienlijk gereduceerd.
Mest injecteren we met een Veenhuis Euroject 300 bemester. Deze heeft een werkbreedte van 8.40m¹ en is gecombineerd met een proportionele kouterdruk regeling en automatische mestdosering. Beide zijn te regelen vanuit de cabine, waardoor de mest op de gewenste diepte geïnjecteerd wordt en de mestverdeling per hectare optimaal is.

Tevens kunnen wij uw bouwland bemesten met een bouwlandbemester.