Contact

Loonbedrijf Lageveen
De Jister 9
8806 KZ Achlum

Tel: 06 24 93 52 19
Fax: 0517 64 24 77


www.lageveenachlum.nl
Bermen

Voor It Fryske Gea onderhouden we sinds 2000 de Slachtedijk (Oosterbierum tot Boazum, 30 km).
Als beeldbepalend cultuurhistorisch element in het landschap is de voormalig ‘slaperdijk’ voor Fryslân bijzonder waardevol. It Fryske Gea wil er alles aan doen om de natuurwaarden van de eeuwenoude dijk te versterken. Daarnaast wil de stichting een goede buurman van de aangrenzende boeren zijn. Door het maaibeheer aan te passen, zal de dijk verschralen en veranderen in een dijk met een hoge natuurwaarde.
Lageveen speelt hierin een belangrijke rol, doordat wij de dijk in zijn geheel kunnen maaien en opharken. Dit doen we met een trekker met lange-armcombinatie.
 

Maaizuigcombinatie

Voor het gelijktijdig maaien en opruimen van bermgras hebben wij een maai-zuigcombinatie ter beschikking. Deze maai-zuigcombinatie bestaat uit een New Holland T7-170 met een BOS HE 8024 FCE maaiarm. Achter de trekker hangt een Schuitemaker Rapide 100 met een ventilator waarin het bermgras wordt verzameld.


Werkzaamheden

Het maaien van gemeentelijke, provinciale, particuliere en bermen van innovaties kunnen wij op verschillende manieren uitvoeren. We hebben ook andere manieren om het bermgras op te ruimen zoals het maaien, harken en vervolgens persen van het gras.