Contact

Loonbedrijf Lageveen
De Jister 9
8806 KZ Achlum

Tel: 06 24 93 52 19
Fax: 0517 64 24 77


www.lageveenachlum.nl
Algemeen

Een melkveehouder meet de kwaliteit van blijvend grasland meestal af aan de hoeveelheid gewenste grassen en/of grasproductie. Als deze onder een bepaald niveau daalt, wordt het tijd het grasland te vernieuwen.

Door de actieve rol van Lageveen in de ruilverkavelingen hebben wij al jarenlang ervaring in het vernieuwen van grasland. Wij beschikken over de juiste machines en kennis en kunnen het gehele traject uitvoeren.

Doorzaaien

Als uw grasmat uit veel slechte grassen bestaat of er zijn veel open plekken in het land, dan kan de grasmat worden doorgezaaid. Bij het doorzaaien blijft de bestaande graszode behouden en wordt er nieuw graszaad tussen de bestaande zode ingezaaid. Het doorzaaien voeren wij uit met een Vredo doorzaaimachine en G├╝ttler wiedeg. De wiedeg wordt in de fronthef gedragen, de wiedeg egt het slechte gras uit de bestaande zode en egaliseert oneffenheden. De Vredo doorzaaimachine heeft een werkbreedte van 5,8 meter en zaait met het schijven systeem het graszaad in de zode, een zware rol drukt vervolgens het graszaad aan.

Frees-zaaicombinatie

Bij herinzaai in een werkgang maken wij gebruik van een frees-zaaicombinatie, door de frees-zaaicombinatie blijft de organische stof in de bovenlaag van de grond, zo is deze ook beschikbaar voor het vervolggewas. De freeszaaicombinatie heeft een werkbreedte van 3 meter. De Massano frees is uitgevoerd met een mengrotor zodat er geen freeszool ontstaat. Om storende lagen in de grond op te lossen is de freeszaaicombinatie uitgevoerd met woelpoten. De zaaiunit is een Twin seeder zaaimachine met een dubbele T-ringenwals voor het vastdrukken van het zaaizaad.Grasland vernieuwing

Hieronder een opsomming van de werkzaamheden die wij ook voor u kunnen uitvoeren:

 • Onkruidbestrijding
 • Hakfrezen
 • Ploegen
 • Diepploegen
 • Spitten
 • Kilveren
 • Greppelfrezen
 • Walkantfrezen
 • Rotoreggen
 • Inzaaien
 • Combinatie spitten en zaaien
 • Aanrollen

Voor deze werkzaamheden hanteren wij prijzen per uur of per hectare. Wij zijn ook graag bereid u een passende offerte aan te bieden voor het gehele werk.