Contact

Loonbedrijf Lageveen
De Jister 9
8806 KZ Achlum

Tel: 06 24 93 52 19
Fax: 0517 64 24 77


www.lageveenachlum.nl
Klic-melding

De Nederlandse bodem ligt vol met kabels en leidingen. De Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), beter bekend als de ‘Grondroerdersregeling', is er om schade tijdens graafwerk te voorkomen en de veiligheid van de graver en zijn directe omgeving te bevorderen.

U als opdrachtgever en wij als ‘grondroerder’, zijn verplicht bij het kadaster een graafmelding of oriëntatieonderzoek aan te vragen voor graafwerk.
Lageveen kan dit geheel voor u verzorgen. Daarnaast kunnen wij de tekening zowel digitaal als analoog aanleveren.

Klic-melding agrariƫrs

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), kondigde eind november 2010 in de Tweede Kamer een aantal wijzigingen aan ten aanzien van de WION voor agrariërs.
Deze wijzigingen zijn:

  • Agrariërs worden vrijgesteld voor het doen van een graafmelding voor graafwerkzaamheden tot 40 cm diep. Hiervoor dient de WION aangepast te worden.
  • Zolang deze wetswijziging niet is doorgevoerd, geldt voor agrariërs een ‘gedoogsituatie’. Het huidige gedoogbesluit – geldig tot 1 januari 2011 – wordt verlengd. Dat betekent geen handhaving bij graafwerkzaamheden door agrariërs tot een diepte van 50 cm.
  • Daarnaast is toegezegd dat agrariërs gratis kunnen beschikken over kaartmateriaal voor graafwerkzaamheden tot 40 cm diep. Dit geldt uitsluitend voor graafmeldingen die via de Dienst Regelingen worden gedaan.

Er zijn agrariërs die eerder in 2010 hebben aangegeven gebruik te willen maken van de collectieve regeling van de Dienst Regelingen. Als gevolg van de nieuw ontstane situatie wordt dit kaartmateriaal niet meer verstrekt. Het Kadaster zal samen met de Dienst Regelingen en de graafketen bezien, welke methode in het licht van de nieuwe situatie het meest geschikt is om het kaartmateriaal beschikbaar te stellen. Het is de bedoeling dat dit wederom via de Dienst Regelingen gaat gebeuren.

Graafmeldingen die niet via Dienst Regelingen, maar rechtstreeks bij het Kadaster, binnenkomen worden op de reguliere manier in rekening gebracht.
(bron: kadaster)