Contact

Loonbedrijf Lageveen
De Jister 9
8806 KZ Achlum

Tel: 06 24 93 52 19
Fax: 0517 64 24 77


www.lageveenachlum.nl
Levering materialen

Voor aanleg van uw verhardingen, sleufsilo’s, paardenbakken, beschoeiing, tuinen, rioleringen, drainage, etc. kunnen wij de benodigde materialen leveren: 

 •        Zand: straatzand, brekerzand, drainage zand, gemengd paardenbakzand, leemzand
 •        Teelaarde: zwarte grond klei of zanderige grond, bomenzand
 •        Granulaat: mengranulaat 0/31.5, asfaltgranulaat, gezeefd metselpuingranulaat 5/25
 •        Betonplaten: Stelconplaten, industrieplaten in diverse afmetingen
 •        Sleufsilowanden: in diverse afmetingen
 •        Bestratingsmateriaal: betonklinkers, siersteen, opsluitbanden, enzovoort
 •        Riolering: PVC materiaal, PE materiaal, betonbuizen en putten, enzovoort
 •        Duikers: PVC, beton, ijzer
 •        Damliggers: betonwanden, hardhout, onverduurzaamd hout, ankers
 •        Drainage: diverse afmetingen en omhulsels
 •        Beschoeiingsmateriaal: hardhout, onbehandeld hout, staal, kunststof, beton, ankers,
         enzovoort
 •        Hekwerk: hardhout, verduurzaamdhout, afrasteringpalen, schrikdraad, enzovoort
 •        Graszaad: gazon, speelweide, grasland, enzovoort


Vraag naar onze scherpe aanbiedingen!