Overige projecten


Contact

Loonbedrijf Lageveen
De Jister 9
8806 KZ Achlum

Tel: 06 24 93 52 19
Fax: 0517 64 24 77


www.lageveenachlum.nl

Notice: Undefined variable: stat in /home/lageveenac/domains/lageveenachlum.nl/public_html/content/content.php on line 118
ATR Visser te Harlingen

Lageveen realiseerde voor ATR Visser te Harlingen een terreinuitbreiding. Hierbij is het cunet ontgraven, een funderingslaag van menggranulaat aangelegd en ten slotte een toplaag van gebroken asfalt aangebracht.

Asfaltwerkzaamheden

In opdracht van Stal "Polly" te Harlingen heeft Lageveen het bestaande erf opgewaardeerd met een nieuwe laag asfalt.

Hierbij is de bestaande erfverharding van beton blijven zitten en is er een nieuwe laag asfalt over het beton aangebracht.

Als voorbereiding heeft Lageveen de slechte plekken in de bestaande verharding verwijderd en hier een nieuwe puinfundering aangebracht. Op de puinfundering is een extra onderlaag asfalt aangebracht. 

Na een grondige reiniging van het oppervlak is het gehele terrein inclusief sleufsilo geasfalteerd met een zuurbestendige AC11 surf 3 asfalt, die zeer geschikt is voor een boerenerf of manege waar dagelijks met mest en kuil gesleept wordt.

Na het asfalteren heeft Lageveen het erf rondom het asfalt met grond aangevuld voor een goede kantopsluiting en afwerking.

 

Beschoeiingwerk

Voor de Familie Tolsma te Arum heeft Lageveen een nieuwe beschoeiing aangelegd. Bij deze beschoeiing is ervoor gekozen om een kerende hoogte van 1 m¹ aan te houden en de damwand halverwege het talud aan te brengen, waardoor de onderzijde van de damwand voldoende steun heeft en de damwand met een planklengte van 2.0 m¹ kon volstaan. Deze damwand is uitgevoerd in Azobé hardhout met een gording, hoekpalen en stalen ankers voor een stabiele en duurzame constructie. 

Voor de afwerking is de tuin gespit en afgewerkt met een nieuwe toplaag van teelaarde en is de tuin ingezaaid met gazongras.   

Bestratingswerk

Sinds kort heeft autobedrijf Boek de beschikking over een hyper moderne carwash installatie. Ook het bestaande straatwerk rondom de Carwash heeft een geheel nieuwe uitstraling gekregen. Lageveen heeft hiervoor i.s.m de klant een ontwerp gemaakt, waarin rekening is gehouden met voldoende parkeergelegenheid en een duidelijke rijrichting d.m.v. geleidebanden en plateau's. Een deel van de bestaande bestrating is hergebruikt en deels aangevuld met nieuwe bestrating (kleurecht). Ook de realisatie van het werk is uitgevoerd door Lageveen en hiervoor zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd; aanleg van een olie-afscheider, opnemen en reinigen oude bestrating, aanleg hemelwaterafvoeren, profileren zandbaan en aanleg bestrating.

De Jister te Achlum

Voor de ontwikkelcombinatie van het bedrijventerrein De Jister te Achlum en de Gemeente Franekeradeel, legde Lageveen een trottoir, schelpenpad, 2 verkeersdrempels en geluidsmaatregelen aan.
 

Grond- en beschoeiingwerk

Met de komst van de Traverse N31 door Harlingen in 2014 is de provincie begonnen met het vrij maken van het toekomstige tracé. De Familie Halbesma woont al jaren aan de oude trekweg waar zij ook hun visfileerbedrijf hadden gevestigd. Door de komst van de Traverse N31 moeten zij hun "oude stekkie" verlaten en krijgen zij de mogelijkheid een nieuwe woning te bouwen op 't Vierkant aan de Johan van Oldebarneveldstraat te Harlingen. Bouwbedrijf Lont uit Sint Annaparochie bouwt hier een prachtige woning op een grote kavel. 

Lageveen heeft i.o.v. bouwbedrijf Lont het grond-, riolerings- en drainagewerk uitgevoerd. Daarnaast is voor de fam. Halbesma een hardhouten damwand aangelegd met 2 toegangsdammen. Tevens hebben wij de vergunning voor de damwand en de inrit bij de betrokken overheden (Wetterskip Fryslân en de gemeente Harlingen) aangevraagd.

 

    

Grond- en verhardingswerk

Bij Maatschap Sytsma Harlingen hebben wij in het voorjaar van 2015 grond- en verhardingswerk uitgevoerd. Wij hebben voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor het leggen van betonplaten ten behoeve van een kavelpad. Loonbedrijf Lageveen heeft het grondwerk, inbrengen van zand, het verdichten van het zand en het leggen van de betonplaten verzorgd. De betonplaten zijn 3,20m breed, zodat het kavelpad breed genoeg is voor grote trekker-werktuig combinaties.

Grondwerk

Met de aanleg van een betonnen landbouwbrug op het erf van de familie Faber is een belangrijk knelpunt in de recreatieve vaarroutes ten zuiden van Franeker opgelost. De nieuwe brug heeft een doorvaarthoogte van 2.50 m.

Door het toenemende aantal vaarrecreanten door de Arumerfeart was de bediening van de ophaalbrug niet meer te combineren met de bedrijfsvoering van hun landbouwbedrijf. De brug werd een obstakel.

Door de nieuwe brug wordt de vaarroute vanuit Franeker richting Achlum en Arum sterk verbeterd. Bij Arum vaart men het Elfstedenvaartraject tussen Bolsward en Harlingen op. Ook de aansluiting richting Achlum door de Achlumerfeart naar Harlingen is nu goed te bevaren voor sloepen.

De gemeente heeft de financiering voor de brug rond gekregen met een Europese subsidie (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling). Daarnaast draagt de gemeente bij uit eigen middelen en ook de familie Faber en de kerkgemeenschap Achlum-Hitzum steken geld in de nieuwe brug.

Lageveen heeft in dit gezamelijk project voor de hoofdaannemer J.J. de Vries uit Sneek de grondwerkzaamheden uitgevoerd, en in opdracht van de Gemeente Franekeradeel en Mts. Faber-Wiersma een nieuwe kuilplaat, mestopslag en erfverharding aangelegd. 

 

Grondwerk 6 woningen

In opdracht van Bouwbedrijf Nieuwenhuis & Bouma verricht Lageveen het grondwerk voor 6 nieuwe 2 onder 1 kap woningen in de nieuwbouw woonwijk Ludinga in Harlingen.
 

Naast deze 6 woningen wordt op dit moment nog een vrijstaande woning en een 3 onder 1 kap woningen gebouwd door Nieuwenhuis & Bouma, wij verrichten ook voor deze woningen het grondwerk.

Slachtedijk

Voor Het Fryske Gea onderhouden we sinds 2000 de Slachtedijk (Oosterbierum tot Boazum, 30 km). Als beeldbepalend cultuurhistorisch element in het landschap is de voormalig ‘slaperdijk’ voor Fryslân bijzonder waardevol. Ze wil er alles aan doen om de natuurwaarden van de eeuwenoude dijk te versterken. Daarnaast wil de stichting een goede buurman van de aangrenzende boeren zijn. Door het maaibeheer aan te passen, zal de dijk verschralen en veranderen in een dijk met een hoge natuurwaarde.
Lageveen speelt hierin een belangrijke rol, doordat wij de dijk in zijn geheel kunnen maaien en opharken. Dit doen we met een trekker met lange-armcombinatie.

Tuinaanleg

Met het eigen tuinontwerp van de familie Hessels leggen wij met onze technische kennis en ervaring een unieke en duurzame tuin aan. Hierbij verrichten wij het grond- riolering- en drainage werk, levering en aanbrengen van grind en siersbestrating, aanleg grasmat en hardhouten vlonder.