Contact

Loonbedrijf Lageveen
De Jister 9
8806 KZ Achlum

Tel: 06 24 93 52 19
Fax: 0517 64 24 77


www.lageveenachlum.nl
Riolering

Bij ons grondwerk sluit ons werk in aanleg en onderhoud van riolering nauw aan.
Voor de ondergrondse infrastructuur van riolering verzorgen wij zowel aanleg als renovatie. Het  zorgt voor de noodzakelijke ontwatering van uw terrein of de afvoer van afvalwater naar de rioolwaterzuiveringinstallatie.

Door onze jarenlange ervaring in rioleringwerkzaamheden kunnen wij voor u kleine- en grootschalige PVC- en betonrioleringen aanleggen, maar ook rioolpersleidingen, pomputten, olie- en vetafscheiders, kolken, huis- en terreinaansluitingen, enzovoort.

De benodigde materialen bieden wij u aan voor een scherpe prijs

We leggen niet alleen rioleringssystemen aan, maar kunnen in de voorbereidende fase ook een rioleringsplan opstellen. Al bestaande riolen kunnen wij in kaart brengen middels een digitale revisie tekening.

Uw verstopte beerput kunnen wij legen. Problemen met verstopte leidingen kunnen wij voor u oplossen.