Contact

Loonbedrijf Lageveen
De Jister 9
8806 KZ Achlum

Tel: 06 24 93 52 19
Fax: 0517 64 24 77


www.lageveenachlum.nl
Vergunning aanvraag

Bij verandering van de openbare ruimte, dempen van watergangen, aanleg beschoeiingen en schuttingen is soms een vergunning aanvraag bij de desbetreffende instantie verplicht. Voor sommige zaken kun u volstaan met een melding.

Lageveen kan de benodigde vegunningaanvraag met bijbehorende tekeningen of constructieberekeningen voor u verzorgen.