Contact

Loonbedrijf Lageveen
De Jister 9
8806 KZ Achlum

Tel: 06 24 93 52 19
Fax: 0517 64 24 77


www.lageveenachlum.nl
Watergang

Voor een goede ontwatering van uw percelen is het noodzakelijk jaarlijks uw watergang te maaien. Het schonen van watergangen is een van de hoofdtaken van Lageveen.
Wij beschikken hiervoor over verscheidene machines, 3  trekkers met aanbouwgiek en 1 mobiele kraan met verlenggiek. Alle machines kunnen uitgevoerd worden met maaikorven tot 5.50 m¹ breed. 

Naast het schonen van de watergang kunnen wij vooraf de taluds maaien door middel van klepelen. De voordelen hiervan zijn dat de hekkelspecie wat op de kant wordt gezet in volume afneemt en het maaien van de watergang sneller gaat. Deze machine hebben wij op 2 manieren uitgevoerd, namelijk:
• op de Herder aanbouwgiek voor extreem lange taluds.
• in de hef van de trekker voor de standaard taluds.

De hekkelspecie afkomstig uit de watergang kan met behulp van onze Bos Walkantfrees over het perceel verspreid worden. Voor een perfect resultaat moet het frezen in droge omstandigheden of lichte vorst periode worden uitgevoerd en moet de hekkelspecie droog genoeg zijn. De walkantenfrees is voorzien van een speciale verspreidingsplaat zodat de mate van verspreiden van de hekkelspecie kan worden geregeld. 

Ook kunnen wij het opladen en afvoeren van hekkelspecie voor u uitvoeren.

Het uitbaggeren van uw watergangen kunnen wij ook voor uw verzorgen. Wij hebben voor het uitbaggeren een speciale baggerbak van 3m¹, +/- 900L¹ inhoud. Hiermee kunnen wij snel sloten uitbaggeren. Het opladen, transport of verspreiding van baggerspecie kunnen wij ook voor u uitvoeren.